Chinese taal

Chinese taal

chinese taal I n China worden er meerdere talen gesproken maar en is wel een standaardtaal, dit wordt Mandarijn genoemd. Bovendien is Mandarijn ook een standaardtaal in Taiwan en Singapore. Het wordt door ongeveer 1.2 miljard mensen gesproken. Maar het wordt niet alleen gesproken maar ook wordt het gebruikt voor de televisie, radio en kranten etc. Omdat Mandarijn de standaardtaal is wordt het geleerd op school, daarnaast wordt het geleerd door middel van het kijken naar de tv. Mandarijn wordt dus niet alleen in China, Taiwan en Singapore gesproken maar ook in het verre oosten. De taal is nog erg jong, het is ongeveer 700/800 jaar geleden ontstaan.

Tien dialecten

In China heb je veel varianten van de taal die ze daar spreken. Hieronder staan er een aantal weergegeven

Mandarijn

Mandarijn is de verzamelnaam van alle Mandarijnse taalvariëteiten. In China wordt het Guanhua, taal der ambtenaren genoemd. Kijkend naar het aantal moedertaalsprekers van rond de 850 miljoen mensen is het de meest gesproken taal van de wereld. Het meest gesproken Mandarijnse dialect wordt ook op scholen onderwezen. Vaak wordt het Mandarijn ook gewoon Chinees genoemd. Toch bestaat er geen taal als 'het Chinees', want het is eerder een verzamelnaam voor 14 talen. Deze talen kunnen net zoveel van elkaar verschillen als het Nederlands van het Deens. Het Mandarijn wordt in de noordelijke helft van China gesproken. Mandarijn wordt geschreven met Chinese karakters (Hanzi), maar het kan ook worden geschreven met het Latijnse alfabet. Hiervoor bestaan verschillende transcriptie-systemen. Tegenwoordig wordt vaak Hanyu pinyin gebruikt voor om de karakters te schrijven. Op Taiwan wordt vaak ook nog van andere transcriptie-systemen gebruikgemaakt.

Wu

Wuyu of Wu is een Chinese taal die door ongeveer 80 miljoen mensen wordt gesproken in de Chinese provincies Zheijiang, Shanghai, het oosten van Anhui en het zuiden van Jiangsu. Hoewel er behoorlijke verschillen zijn tussen het dialect van Shanghai en de omringende provincies is de onderlinge verstaanbaarheid redelijk. Wu wordt in Chinese karakters geschreven. Suzhouhua is het dialect dat het Wu als standaard gebruikt en wordt daarom ook Standaardwu genoemd

Ke

Hakka (Ke) is een geproken variant van de diverse soorten Chinese talen die vooral in het zuiden van China en op Hainan wordt gesproken. Verder zijn er ook veel Hakkasprekers in het zuidoosten van Azië. De taal wordt voornamelijk gesproken door de Hakka. Hakka is niet verstaanbaar voor mensen die alleen het Mandarijn spreken en andersom ook niet. Het Hakka wordt ook gesproken door Surinamers van Chinese afkomst. Er bestaan honderden soorten Hakka, de taal verschilt daardoor per provincie en streek in China. Taiwan-Hakka is soms moeilijk verstaanbaar voor sprekers van het Hongkong-Hakka en andersom geldt dat ook. Hakka is een van de acht belangrijkste Chinese talen in China. Hakka kan geschreven worden in het Chinees met een tiental aparte Chinese karakters en in het Latijnse alfabet. In sommige films en televisieseries wordt af en toe wat Hakka gesproken.

Terug naar boven