Chinese taal

Taalfamilies

Verschillende grote taalfamilies zijn vertegenwoordigd in China. Verreweg de grootste groepen zijn sprekers van Sino-Tibetaanse en Altaïsche talen, met aanzienlijk kleinere aantallen die Indo-Europees, Austro-Aziatische en Tai-talen spreken.

Sino-Tibetaan

Het Sino-Tibetaanse gezin, zowel numeriek als in de mate van verspreiding, is veruit het meest prominent; binnen deze familie is Han-Chinees de meest gesproken taal. Hoewel verenigd door hun traditie (de geschreven ideographische karakters van hun taal en vele andere culturele eigenschappen) spreken de Han verschillende wederzijds onbegrijpelijke dialecten en vertonen gemarkeerde regionale verschillen. Verreweg de belangrijkste Chinese taal is Mandarijn, of Putonghua, wat “gewone taal” of “gemeenschappelijke taal” betekent. Er zijn drie varianten van het Mandarijns. De eerste hiervan is de noordelijke variant, waarvan het Pekingse dialect, of Beijing hua, typerend is en dat wordt gesproken ten noorden van de Qin-berg Huai-rivier als de meest wijdverspreide Chinese taal, is het officieel aangenomen als basis voor een nationale taal. De tweede is de westerse variant, ook bekend als de Chengdu- of Upper Yangtze-variant; dit wordt gesproken in het Sichuan Basin en in aangrenzende delen van zuidwest China. De derde is de zuidelijke variant, ook bekend als de Nanjing- of Lower Yangtze-variant, die wordt gesproken in het noorden van Jiangsu en in het zuiden en midden van Anhui. Sommige autoriteiten erkennen ook een vierde variant, Noordwest, die wordt gebruikt in het grootste deel van Noordwest-China. Gerelateerd aan het Mandarijn zijn de Hunan, of Xiang taal, gesproken door mensen in centraal en zuidelijke Hunan, en het Gan-dialect. De Huizhou-taal, gesproken in het zuiden van Anhui, vormt een enclave in het zuidelijke gedeelte van het Mandarijn.

chinese taal

Kuststreek

Minder begrijpelijk voor Mandarijns sprekers zijn de dialecten van de kuststreek in het zuidoosten, die zich uitstrekken van Shanghai tot Guangzhou. De belangrijkste hiervan is de Wu-taal, gesproken in het zuiden, door de Fuzhou, of Noord-min, taal van noordelijk en centraal Fujian en door Xiamen-Shantou of taal van Zuid-Fujian en meest oostelijk Guangdong. De hakka-taal van het zuiden van Jiangxi en het noordoosten van Guangdong kent een nogal verspreid verspreidingspatroon. Waarschijnlijk de bekendste van deze zuidelijke dialecten is Yue, met name het Cantonese, dat wordt gesproken in centraal en westelijke Guangdong, Hong Kong en in het zuiden van Guangxi, een dialectgebied waar een groot deel van de overzeese Chinezen zijn oorsprong vindt.

Altaïsche talen

Hoewel de minderheden van de Chinees-Tibetaanse taalfamilie dus geconcentreerd zijn in het zuiden en zuidwesten, is de tweede grote taalfamilie, de Altaïcus, volledig vertegenwoordigd door minderheden in Noordwest en Noord-China. De Altaïsche familie valt in drie takken: Turks, Mongools en Manchu-Tungus. De Turkse taaltak is verreweg het talrijkst van de drie Altaïsche takken. De Oeigoeren, die moslim zijn, vormen de grootste Turkssprekende minderheid. Ze zijn verdeel over ketens van oasen in de Tarim en Junggar-bekkens van Xinjiang en zijn voornamelijk afhankelijk van geïrrigeerde landbouw voor levensonderhoud. Andere Turkse minderheden in Xingjiang zijn splintergroepen van nationaliteiten die in buurlanden van Centraal-Azië wonen, waaronder de Kazachen en de Kirgies, allemaal aanhangers van de islam. De Kazachen en Kirgiezen zijn pastorale nomadische volken die nog steeds sporen van stammenorganisatie vertonen.