Inwoners China

Multinationaal land

Apart van het feit dat China een groot land is met veel historie is China ook een multinationaal land, met een bevolking die bestaat uit een groot aantal etnische en taalkundige groepen. De Han (Chinees), de grootste groep, overtreft de minderheidsgroepen of minderheidsnationaliteiten in elke provincie of autonome regio behalve Tibet en Xinjiang. De Han vormen daarom de grote homogene massa van het Chinese volk, delen dezelfde cultuur, dezelfde tradities en dezelfde geschreven taal. Om deze reden is de algemene basis voor het classificeren van de bevolking van het land grotendeels taalkundig in plaats van etnisch. Ongeveer 55 minderheidsgroepen zijn verspreid over ongeveer drie vijfde van de totale oppervlakte van het land. Waar deze minderheidsgroepen in grote aantallen worden gevonden, hebben ze enige schijn van autonomie en zelfbestuur gekregen; autonome regio’s van verschillende typen zijn vastgesteld op basis van de geografische spreiding van nationaliteiten.

Hulp voor de minderen

De regering heeft grote belangen voor de behandeling van deze minderheden; het heeft hun economisch welzijn bevorderd, hun levensstandaard verhoogd, educatieve faciliteiten geboden, hun nationale talen en culturen gepromoot en hun alfabetiseringsniveau verhoogd, evenals een geschreven taal geïntroduceerd die nog niet eerder bestond.

inwoners china

Opgemerkt moet echter worden dat sommige minderheden (bijvoorbeeld Tibetanen) onderhevig zijn geweest aan verschillende mate van repressie. Van de 50 oneven minderheidstalen hadden er echter nog 20 geschreven formulieren voor de komst van het communistische regime in 1949; en slechts relatief weinig geschreven talen (bijvoorbeeld Mongools, Tibetaans, Oeigoers, Kazachs, Dai en Koreaans) waren in dagelijks gebruik. Andere geschreven talen werden voornamelijk gebruikt voor religieuze doeleinden en door een beperkt aantal mensen. Onderwijsinstelling voor nationale minderheden zijn een kenmerk van veel grote steden, met name Beijing, Wuhan, Chengdu en Lanzhou.

Bevolkingsgroei

Historische gegevens tonen aan dat al in 800 v.Chr. in het begin van de Zhou-dynastie, China al werd bewoond door ongeveer 13,7 miljoen mensen. Tot de laatste jaren van de Xi (Westerse) Han-dynastie, ongeveer 2 n.Chr. werden relatief nauwkeurige en volledige bevolkingsregisters bewaard en de totale bevolking in dat jaar werd gegeven als 59,6 miljoen. Deze eerste Chinese telling was hoofdzakelijk bedoeld als een voorbereidende stap in de richting van de heffing van een poll belasting. Veel mensen, zich ervan bewust dat een volkstelling in hun nadeel zou kunnen werken, slaagden erin om rapportage te vermijden, wat verklaart waarom eeuwenlang alle volgende bevolkingscijfer onbetrouwbaar waren. In 1712 verklaarde de Qing-keizer Kangxi dat een verhoogde bevolking niet zou worden belast; bevolkings aantallen daarna werden geleidelijk meer accuraat.

De 12e eeuw

Tijdens de latere jaren van de Bei Songdynastie, in het begin van de 12e eeuw, toen China zich al in de bloeitijd van zijn economische en culturele ontwikkeling bevond, begon de totale bevolking de 100 miljoen te overschrijden. Latere, ononderbroken en grootschalige invasies vanuit het noorden hebben de bevolking van het land ingeperkt. Toen de nationale eenwording terugkeerde met de komst van de Ming0dynastie, werd de volkstelling in eerste instantie strikt uitgevoerd. De bevolking van China, volgens een in 1381 gecompileerde registratie, kwam vrij dicht bij die geregistreerde in 2 n.Chr.